POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy "Eco-Płomyk" prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć internet.

2. Oferta sklepu to drewno kominkowe, pellet, brykiet drzewny, podpałka oraz inne towary związane z branżą drzewną.

3. Szczegółowa oferta sklepu zawarta jest na stronie głównej oraz na podstronach.

4. Wszystkie ceny zawarte na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają podatek Vat wg obowiązującej stawki.

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z  deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego Eco-Płomyk, oraz jego pełnej akceptacji.

6. Po złożeniu zamówienia klient dostaje potwierdzenie drogą elektroniczną bądź telefoniczną w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych. Potwierdzenie jest podstawą do dokonania płatności oraz informacją o przyjęciu zlecenia do realizacji. Potwierdzenie jest również konieczne do stwierdzenie przez nas dostępności danego towaru na magazynie.

7. W przypadku  podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Eco-Płomyk w przypadku płatności przelewem, bądź w przypadku potwierdzenia telefonicznego danych z formularza zamówieniowego w przypadku płatności za pobraniem. Zamówienie z formą płatności pobraniowej może być przez sklep nie przyjęte do realizacji bez podania przyczyny - sklep wówczas informuje klienta o tym i proponuje sposób realizacji zlecenia.

9. Wysyłka towarów następuje w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych od wpływu należności dla przesyłek kartonowych. Przesyłki paletowe dostarczane są do 5 dni roboczych od momentu wpływu należności.

10.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

11. Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną sklepu do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar. 

Zamówienia potwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.

WARUNKI ORAZ KOSZTY DOSTAWY

UWAGA: DARMOWA DOSTAWA OBOWIĄZUJĘ KLIENTÓW KTÓRZY MIESZKAJĄ 20 KM OD SIEDZIBY FIRMY I ZAMÓWIŁY MINIMUM JEDNĄ PALETĘ ! 

12. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

13. Zamawiane towary dostarczany jest według standartów firm kurierskich oraz ich zasad.

W przypadku nie odebrania towaru, bez uzasadnionych przyczyn, zamawiający ponosi koszty transportu w dwie strony. 

14.Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

PŁATNOŚCI

15. Obowiązujące rodzaje płatności za zamówione towary:

a) przedpłata - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez firmę Drewno Kominkowe a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować na konto firmy Eco-Płomyk podane poniżej a w tytule przelewu należy wpisać numer  zamówienia oraz nazwisko zamawiającego.

BANK/ Numer konta: 

56 1140 2004 0000 3902 7756 2765 M-bank

 

b) za pobraniem – płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru .Na płatność pobraniową sklep wyraża każdorazowo zgodę .

FAKTURY VAT

16. Faktura VAT zostanie wystawiona po podaniu następujących danych w formularzu: nazwy podmiotu, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

ZWROTY

17. Klient, zgodnie z ustawą  „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Warunkiem jest aby zwracany towar nie nosił śladów użytkowania, był kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym dokumentem zwrotu towaru zawierającym informację o odstąpieniu od umowy. Kwota równa cenie towaru zostanie zwrócona w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

18. Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający powinien zgłosić ten fakt do Sklepu. Jeżeli jest to wymagane Sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

19. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych "za pobraniem".

20. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 3 pkt 18.

REKLAMACJE

21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Informacja taka powinna trafić do Sklepu w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania przesyłki.

22. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie i wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

23. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z własnym opisem wady produktu z nagłówkiem 'reklamacja' oraz danymi kontaktowymi.

24. Reklamacji nie podlegają wady powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (złe magazynowanie, pomyłka w zamawianych produktach )

25. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku uznania reklamacji zamawiający otrzymuje towar , który zostanie dostarczony na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzyma zwrot równowartość ceny towaru. Warunkiem dokonania zwrotu jest nadesłanie zwracanego towaru wraz z podpisanym dokumentu zwrotu towaru oraz fakturą zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru, wysłanej uprzednio przez sklep (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu Eco - Płomyk. Przekazane przez Klienta dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą służyły wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

27. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

28. Zamawiający przystępując do składania zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, który staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

29. Firma Eco – Płomyk  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www. Eco –płomyk.pl

30. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.